Vores databehandlingspolitik

Med indførelsen af EU’s nye databeskyttelsesforordning har vi opdateret vores databehandlingspolitik. Nedenfor kan du læse, hvordan vi behandler oplysninger om dig, og hvilke rettigheder du har.

Hvem indsamler og behandler vi oplysninger om?

Vi indsamler og behandler oplysninger om eksisterende kunder. Alle oplysninger om dig er beskyttet af os, og de kan ikke videregives uberettiget.

1. Behandling af person- og kundeoplysninger

1.1 Indsamling af person- og kundeoplysninger

Vi indhenter oplysninger til brug for drift af vores virksomhed Oplysningerne kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

Disse data er nødvendige for, at vi kan sende kunderne varsler om udløb af domæner og opbrugt saldo og modtage betalinger.

For at kunne modtage og gennemføre betalinger, udarbejde kontoudskrifter og lignende henter vi oplysninger fra betalingsformidlere og pengeinstitutter, når du bruger kredit- eller betalingskort, Netbank, betalingstjenester eller anden betalingsformidling.

Vi henter oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og registre, fx CVR-registret eller virk.dk i ind- og udland.

1.2 Opbevaring af person- og kundeoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som er grunden til indsamling, behandling og/eller opbevaring af dine data. Efter hvidvasklovgivningen opbevares oplysninger, dokumenter og registreringer i mindst fem år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktions gennemførelse.

1.3 Datatrafik

Vi behandler data som vedrører brugen af jth.net, domregistry.eu og vores øvrige digitale platforme. Vi bruger udelukkende tekniske cookies for at vores hjemmesider kan fungere teknisk.

2. Grundlag for behandling af person- og kundeoplysninger

For at være kunde hos os er du forpligtet til at give os en række oplysninger som følge af lovgivningen eller aftaleforholdet. Lovgrundlaget for vores behandling er diverse lovgivning, herunder: Derudover kan der ske behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med os. Der kan også ske behandling, hvis du har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b. Det samme kan ske, hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse. Vi behandler også dine oplysninger, når det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse for os.

3. Videregivelse og overførsel af person- og kundeoplysninger

For at kunne opfylde aftaler med dig fx hvis du har bedt os registrere et udenlandsk domænenavn, videregiver vi de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen.

Derudover videregiver vi ved normal drift ikke oplysninger om dig til offentlige myndigheder eller tredjeparter. Det sker kun i det omfang, vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen.

I forbindelse med registrering af domænenavne overføres personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS.

4. Dine rettigheder

4.1 Indsigt i vores behandling af oplysninger

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvem der modtager oplysninger om dig i det omfang, de videregives.

Din adgang til indsigt kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores know-how, forretningsbeskyttet viden samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

4.2 Indsigelse mod direkte markedsføring

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig behandles til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring.

4.3 Rettelse eller sletning af oplysninger

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

4.4 Begrænsning af behandling

Hvis du bestrider korrektheden af de oplysninger, vi har registreret om dig, eller du har gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

Har du krav om sletning af oplysninger, kan du i stedet anmode om, at behandlingen af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Er behandling af oplysningerne alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Vi har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller du har givet dit samtykke hertil.

4.5 Tilbagekaldelse af samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke (se punkt 7).

4.6 Dataportabilitet

Hvis vi behandler oplysningerne på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

5. Ændring af databehandlingspolitik

Vores databehandlingspolitik gælder fra 28. maj 2018 og kan ændres af os med en måneds varsel. Varslet gives på vores hjemmeside. Ændringer til fordel for kunden kan ske uden varsel.

6. Klage over vores behandling af oplysninger

Klager bør først og fremmest sendes til os, men ønsker kunden at klage over vores behandling af sine personoplysninger, kan det ske til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K

7. Kontaktoplysninger og dataansvarlige

jth.net ApS er dataansvarlig for behandling af vores persondata, jf. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Kontaktoplysninger til jth.net:
Adresse: jth.net ApS, Kirsebærhaven 14, 4000 Roskilde
Telefonnummer: 42 42 09 60 Email: support@jth.net